Levenskunst | Hennita Jaspers

Afscheidsritueel

Begeleiding

Soms is er in deze roerige tijd behoefte aan wat extra ondersteuning in de vorm van gesprekken.
Een 'luisterruimte 'is belangrijk. Graag bied ik die ruimte.

Kosten in overleg

Ziekenzalving / afscheidsritueel

Het van oorsprong katholieke ritueel van de ziekenzalving kan ook vertaald worden naar een vorm die past bij mensen die zich niet (meer) in de kerk thuis voelen.

In mijn ervaring kan dit ritueel zowel in traditionele als in “vrije” vorm de stervende helpen om vrede te vinden en de naasten voorbereiden op het loslaten. Het loslaten wordt hier vaak in een groter licht van verbondenheid ervaren. Verbondenheid met elkaar en met de mens die stervende is en misschien ook verbondenheid met iets dat groter is dan wijzelf. Als wij niet (meer) in God geloven kunnen we ons wellicht gedragen voelen door liefde of door iets waar we geen woorden voor hebben.

Bij het vormgeven van dit ritueel zijn de wensen en levensbeschouwing van de stervende en de nabestaanden richtinggevend. Ik kan dit ritueel zowel in de “traditionele” als in de “vrijere” vorm begeleiden.

Begeleiding bij uitvaartdiensten

Als iemand die wij liefhebben overlijdt is dat enorm ingrijpend in ons leven.
Een waardige afscheidsviering waarin de overledene tot zijn recht komt kan helpen om de overgang te maken van een leven mét naar een leven zonder haar of hem. Een afscheidsviering is een laatste eerbetoon aan de overledene waarin ook ruimte is voor intense gevoelens en belevingen en waarin de beleving van verbondenheid ons tot steun kan zijn.

Als begeleider help ik u om het afscheid zó vorm te geven dat het past bij degene die overleden is en bij de naasten. In een voorbereidend gesprek vertelt u over uw dierbare en zoeken we samen naar woorden, symbolen en muziek waarin de overledene gekend en herkend zal zijn.
Een afscheid dat ook past bij de levensbeschouwing van de overledene en zijn/haar dierbaren. Was hij of zij gelovig of niet? Hoe stond hij/zij in het leven, wat bewoog hem/ haar ten diepste? Als we daar iets van kunnen uitdrukken is dit troostrijk. Uit deze herinneringen kunnen we kracht putten.

Als u het fijn vindt neem ik enkele weken na de uitvaart contact met U op voor een nagesprek.

Prijs in overleg